Kenize Mourad’ın Romanlarında “Öteki”

Çağrı EROĞLU

Öz


Kenize Mourad, “Saray’dan Sürgüne” (1987) ve “Badalpur Bahçesi” (1998) başlıklı romanlarında ağırlıklı olarak Doğu-Batı ilişkilerini ele alır. Bu ilişkilerin şekillendirdiği “öteki” imgesi her iki romanda da Doğulu ve Batılı kahramanların birbirlerine yönelik düşüncelerinde ortaya çıkar. “Ben”den ya da “biz”den farklı olanı tanımlayan “öteki” imgesinin içeriğini romanlarda anlatılan tarihsel, siyasal ve toplumsal olaylar ile kültürel farklılıklar ve önyargılar belirler. Söz konusu bu olaylara işgal ve sömürgecilik neden olduğundan ve kültürel farklılıklar çatışmaları tetiklediğinden “ben” ile “öteki” arasındaki ilişki ve dolayısıyla “öteki” imgesi de sorunlu ve olumsuz bir temele oturur.

Anahtar Sözcükler


Kenizé Mourad; Doğulu; Batılı; Ulus; Kültür; Önyargı; “Ben”; “Öteki”

Tam Metin:

PDF