Sertorius ile Mücadelede Pompeius’un Senatoya Mektubu

Ümit Fafo TELATAR

Öz


Romalı tarihçi Sallustius Crispus, Historiae adlı yapıtında İ.Ö. 78-67 yılları arası politik olayları anlatır. Romalıların Hispania’da Sertorius’a karşı mücadeleleri de bu dönemdedir. Hispania’da Romalı askerler İ.Ö. 76 -71 yılları arası Pompeius ve Metellus’un önderliğinde savaşmışlardır. Sertorius, Roma müttefiki şehirlerden olan Lauron’u Pompeius’un gözü önünde yakıp yıkmıştır; ardından Metellus’u beklemeden kendisiyle çarpışmaya kalkışan Pompeius’u zor duruma sokmuş son olarak da Saguntum yakınlarında hem Pompeius’u hem de Metellus’u savaşı terk etmek zorunda bırakınca Pompeius, Roma senatosuna güç durumda olduklarını ve yardıma ihtiyaç duyduklarını biraz da tehditkâr ifade ile mektup yazarak bildirmiştir. Çalışmada bu Latince mektubun Türkçe çevirisi tarihsel olaylarla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Sonuç olarak hem mektubun yazıldığı dönemde yöneticilerin ortak hedefleri Sulla’nın rejimine karşı çıkmak gibi görünse de asıl amaçlarının tek başlarına yönetimi ele geçirmek olduğu ve amaçlarına ulaşmak için birbirleriyle ölümüne mücadele ettikleri hem de Pompeius’un politikada deneyimsiz olmasına karşın Roma senatosu ve halkı üzerinde ne denli politik güce sahip olduğu Historiae adlı yapıta dayanarak bir kez daha ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler


Hispania; Sertorius; Pompeius; Metellus; Lucullus; İspanya

Tam Metin:

PDF