Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına Ait Taluslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Calcanea) Varyasyonları

Hakan YILMAZ, İsmail BAYKARA

Öz


Toplumlar arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi için iskeletler üzerinde gözlenen varyasyonlar oldukça önemli bir kriterdir. Bu kriterlerden birisi olan talus artiküler faset, talusun calcaneusla eklem yaptığı yüzeydeki morfolojik farklılıklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada talus faset varyasyonları için ortaçağ dönemlerine tarihlendirilen Dilkaya, Van Kalesi-Eski Van Şehri ve Karagündüz toplumlarına ait bireylerin 340 talusu incelenmiştir. Karagündüz’den 204, Dilkaya’dan 102 ve Van Kalesi-Eski Van Şehri’nden 34 talus çalışılmıştır. Yapılan çalışmada talusta gözlenen tip II ve IV faset üç toplumda da yüksek oranlar sergilemektedir. Tip I ve III ise düşük ve birbirlerine benzer oranlar göstermektedir. Üç toplumun genel ortalaması ise tip I %3,8, tip II %32,1, tip III % 58,5 ve tip IV %5,6 oranlarında saptanmıştır. Yapılan çalışmada üç Doğu Anadolu toplumunda gözlenen talus artiküler faset tipleri birbirlerine benzer çıkmıştır. Bu olgu genetik açıdan üç toplumun birbirlerine benzediğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


Talus; Talus Artiküler Facet; Artiküler Faset Tipleri; Doğu Anadolu Toplumları - Artiküler Faset Tipleri

Tam Metin:

PDF