Tarihsel Fiyatların Elde Edilmesi ve Endekslemeler Konusunda Bazı Notlar

Kayhan ORBAY

Öz


Tarihsel fiyat araştırmaları, iktisadi ve sosyal tarih yazımını destekleyen verileri ortaya çıkartan önemli bir çalışma alanıdır. Fiyat verilerini elde ettiğimiz en önemli arşiv malzemelerinden biri vakıf muhasebe defterleridir. Bu yazı, fiyat verilerinin muhasebe defterlerinden çıkarılması ve değerlendirilmesi sürecine bakmakta ve endeksler oluşturulması konusunda bazı sorunlara, sınırlılıklara ve verilerin güvenilirliği meselesine değinmekte, böylece fiyat verilerini çıkaracak ve değerlendirecek olan iktisat tarihçileri ve tarihçilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Ekonomisi; Tarihsel Fiyatlar; Vakıf Muhasebe Defterleri; Fiyat Endeksleri; Tarımsal Fiyatlar

Tam Metin:

PDF