Ortega y Gasset ve Onun Üniversite İdeolojisi

Ernesto Mayz VALLENILLA, Ceren KARACA (Çeviren/Translator)

Öz


Bu makalede Jose Ortega y Gasset'in "Öğretimdeki Ekonomi Prensibi" ve "Üniversitenin Misyonu" başlıklı yazılarından yola çıkarak, onun üniversitelere ve üniversite eğitimine bakışı ele alınmıştır. Ekonomi ve pedagoji arasında bir bağ kuran Ortega "ortalama insan" olarak nitelendirdiği kişiler için üniversitenin görevlerini tam olarak yerine getiremediğine vurgu yapmkatadır. Bu makalede aynı zamanda üniversitenin görevinin neyi- nasıl öğretilmesi olması gerektiğine değinilmektedir. Çağımızın en önemli filozoflarından Ortega y Gasset üniveristenin sorunlarını ele almakta ancak aynı zamanda çözüm üretmeyi de başarmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Ortega y Gasset; Üniversite; Felsefe; Pedagoji; Bilim; Ekonomi Prensibi; Mesleki Eğitim; Kültür Fakültesi; Ortalama İnsan; Öğretme

Tam Metin:

PDF