Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına Ait Calcaneuslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Talaris) Varyasyonları

İsmail BAYKARA, Hakan YILMAZ

Öz


Calcaneus facies articularisin görülme tipleri ve morfolojisi birçok araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Compos ve Pellico (1989) facies articularis olgusunu çevresel ve genetiksel faktörleri değerlendirerek açıklamıştır. Trinkaus (1975) facies articularis’in görülme tiplerini ayağın dorsifleksiyon ile plantar fleksiyon hareketlerinin özellikle yürüyüş pozisyonunu etkilediğini tanımlamıştır. Gierse (1982) ise facies articularis tiplerini strese bağlamaktadır. Bu çalışmada Van- Karagündüz, Van Kalesi-Eski Van Şehri, Dilkaya toplumlarında Calcaneus’daki facies articularis görülme tiplerine bakılmıştır. Bu varyasyon için üç toplumdan toplam 383 calcaneus incelenmiştir. İncelenen toplumlara genel olarak bakıldığında, tip A % 24,5, tip B % 73,1 ve tip D % 2,3 oranda saptanılmıştır. Erkek bireylerin % 24,5’i tip A, % 68,2’sinde tip B ve % 3’ünde tip D gözlenmiştir. Kadın bireylerde ise, tip A % 20, tip B % 78,4 ve tip D % 1,6 oranda rastlanılmıştır. Çalışılan üç toplumda da tip C tespit edilmemiştir. Karagündüz toplumunun erkek bireylerinin % 31,7’sinde tip A ve % 68,3’ünde tip B tespit edilmiş olup tip C ve D saptanmamıştır. Kadın bireylerde ise tip A % 22,3, tip B % 76,7 ve tip D % 1 oranda görülmüştür. Dilkaya erkek bireylerin % 14,5’inde tip A, % 78,2’sinde tip B ve % 7,3’ünde tip D’ye rastlanırken kadın bireylerin % 18,3’ünde tip A ve % 81,7’sinde tip B gözlemlenmiştir. Van Kalesi-Eski Van Şehri’nde ise erkek bireylerde tip A % 50, tip B % 40 ve tip D % 10 oranında gözlenirken, kadın bireylerde ise tip A % 13,6, tip B % 77,3 ve tip D % 9,1 oranda rastlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Calcaneus Faset; Calcaneus; Calcaneus Faset Tipleri; Doğu Anadolu Toplumları - Artiküler Fasetler

Tam Metin:

PDF