Bernard Shaw’ın "Pygmalion" Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi

Sıla ŞENLEN

Öz


Çağdaş İngiliz tiyatrosunun en ünlü örneklerinden biri olan Bernard Shaw’ın Pygmalion adlı eserinde ‘gündelik dil’ biçiminde yer alan ‘sözel şiddet’, dili yetkin biçimde kullanamayanlar üzerinde otorite kurmak için uygulanmaktadır. Oyunda, aşağı tabakaya mensup olan ‘çiçekçi kız’ Liza (Eliza) Profesör Higgins’in sözel şiddetine maruz kalır ve daha sonra ondan aldığı fonetik dersleri sonucunda toplumsal açıdan önemli bir değişim geçirir. Liza, aldığı fonetik eğitimi ve dolayısıyla dili kullanma becerisi ilerledikçe, hem toplumsal statüsünü yükseltir, aynı zamanda da yabancılaşma yaşar çünkü aldığı eğitimle sınıfının dışına düşmüş, ne ki başka bir sınıf tarafından da bütünüyle kabul edilmemiştir. Bir başka deyişle, aldığı fonetik eğitimi sonucunda Liza ‘standartlaşmış’, topluma uyum sağlamış, ancak toplumsal düzeyde gerçek anlamda bir yükselme gerçekleştirememiştir.

Anahtar Sözcükler


Shaw; Dil; Güç; Sözel Şiddet; Konuşma Sanatı; Otoritenin Söylemi; Standardizasyon; Çağdaş İngiliz Tiyatrosu

Tam Metin:

PDF