Gönderen ve Alıcı: Çeviride Metin Dışı Faktörler

Hülya KAYA

Öz


Bu çalışma, gönderen ve alıcı yönelimli metinlerin çevirilerinde ortaya çıkan sorunları ele almaktadır. Yazılı iletişim durumlarında çeşitli metin içi ve metin dışı faktörler ve bunların etkileşiminden doğan metin türleri, bu metinlerin hedef dilde yeniden üretiminde önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada iletişim faktörlerinin karşılıklı bağımlılık ilişkisi ve bunların çeviri metin üzerindeki etkileri örnekler üzerinde gösterilmeye ve çevirideki ortaya çıkan sorun alanları tartışılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Gönderen; Alıcı; İletişim; Metin; Çeviri; Reklam; Edebiyat; Kültür