Hélène Cixous’un Güç Kavramı ve “Becerikli Helen”

Gökşen ARAS

Öz


Arnold Bennett’in Becerikli Helen’i (1910), romanın başlıca figürü olan Helen Rathbone ile hayatında olan üç kişinin - üvey amcası James, Emanuel ve Dean arasında geçen olaylar ve özellikle baskı ve boyun eğmeye dayalı güç ilişkileri çerçevesinde incelenir. Bu bağlamda, romanın Cixous’un “Güç” kavramı açısından incelenmesi yerinde olacaktır. Cixous, “Güç” kavramını “İyi Güç” ve “Kötü Güç” arasında bir ayrım yaparak açıklamıştır. Örneğin, “iyi güç, yaratıcı ve yapıcı olan kadınsı dünyayı şekillendirmektedir” (Tong, 1989: 100-1). “Bireysel ve narsistik tatmin arayan, başkalarına devamlı hükmetmek isteyen ise negatif ya da kötü güçtür” (Moi, 1990: 124-5). Helen, romanda, özellikle amcasına her istediğini yaptırmaya çalışmakta, bu nedenle tüm ilişkileri irade savaşına dönüşmektedir. Bu makalenin amacı, Helen’in üvey amcası James ve diğer erkek karakterler Emanuel ve Dean ile olan ilişkilerini Cixous’un “Güç” kavramı açısından incelemektir.

Anahtar Sözcükler


Becerikli Helen; Arnold Bennett; Cixous; Güç Kavramı; İyi Güç; Kötü Güç

Tam Metin:

PDF