Uzlaşma ve Tiyatro: David Hare’in “Via Dolorosa” Oyunu

Dilek İNAN

Öz


Via Dolorosa, İngiliz tiyatro yazarı David Hare’in, 1997 yılında Israil ve Filistin topraklarına yaptığı gezi sonucunda yazılmıştır. Bu çalışma, bir taraftan Hare’in İsrail-Filistin sorunu hakkındaki görüşlerini ortaya koyarken, diğer bir taraftan sanatın barıştırma gücü ile dil ve kültür arasındaki ilişkiyi inceler. Oyun, dünyanın en direngen sorunu hakkında sadece bazı tarafsız geçekleri yansıtmaz, ayrıca tiyatronun bir iletişim aracı olduğu inancını kuvvetlendirir. Oyun, tiyatronun haber getirebileceğini, bir barışma aracı olabileceğini ve otobiyografik yansıtmalar için uygun bir platform oluşturabileceğini gösterir. Bu çalışmada, oyun, genel olarak birbirleriyle ilşkili şu üç alanda yorumlanacaktır: İngiliz Orientalist geleneği, seyahat edebiyatı ve belgesel tiyatro.

Anahtar Sözcükler


David Hare; Via Dolorosa; Barışma; Oryantalizm; Belgesel Tiyatro; Seyahat Edebiyatı; İsrail-Filistin Sorunu