İlahi Komedya: XXVIII-XXXIII-XXXIV Sayılı Kantolarla Dante'nin "Cehennem"inde Adalet Kavramı ve "Contrapasso" Yasası

Özge PARLAK TEMEL

Öz


İtalyan ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Dante Alighieri, başeseri İlahi Komedya'da yozlaşmış insanoğlunun günahlarıyla yüzleşeceği yer olarak cehennemi işaret etmekte ve yeryüzündeki insanlara uyarı niteliğinde bir mesaj iletmektedir. Dante, günümüzde yaygın olarak düşünüldüğü şekliyle, cehennemdeki çeşitli cezaları "contrapasso"nun farklı yansımaları olarak tanımlamayı reddeder ve bu terimi, Aristoteles ve diğer tanrıbilimcilerin ortaya attığı sınırlı adalet anlayışından arındırmanın gerekliliğine dikkat çeker. Ozan, eserinin cehennem bölümünde somut bir nitelik kazanan cezalarını tasarlarken, bu cezaların yeryüzünde işlenen suçlarla örtüşmesine öncelik verir. Ozana göre,"contrapasso" yasası gereğince verilen cezanın suça uygunluk taşıması için, sadece niceliksel olarak orantılı olması yetmez; cezanın dilsel olarak da bağlantılı ve hatırlanır olması gerekir. Ozan, her şeyden önce bu cehennem vadisinde "contrapasso" aracılığıyla yargının vazgeçilmezliğini gerekçelendirme amacı gütmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda amaçladığımız üzere, "contrapasso" ve adalet kavramlarının irdelenmesi, Dante'nin dinsel edinimleriyle birlikte, yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal olaylarıyla şekillenen düşüncelerinin ürünü İlahi Komedya'nın özünü anlaşılabilir kılması açısından büyük önem taşımaktadır.


Anahtar Sözcükler


İtalyan Edebiyatı; Adalet; Suç; Ceza; Dante; İlahi Komedya; Cehennnem; Contrapasso

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.9