Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli

Cengiz ÇETİN

Öz


Kutsal evlilik (Hieros Gamos) ritüeli özellikle Anadolu ve Orta Doğu tarım toplumlarında karşımıza çıkan bereket tanrı ve tanrıçalarının cinsel birleşimlerini içeren mit ve ritüllerdir. Bu ritüel yılda en az bir kez insan biçimli olarak düşünülen bu tanrı ve tanrıçaların yeryüzüne bereketi getirmek amacıyla cinsel birleşimlerini içerir. Antik dini geleneklere bağlı bir ritüel olan kutsal evliliğin Türk Halkı’nın düğün geleneklerinde sembolik de olsa yansımalarını bulmak mümkündür. Bu makalenin amacı Türk Halkı’nın düğün gelenek ve göreneklerini inceleyerek kutsal evlilik ritüeli ile olan benzerliklere dikkat çekmek ve böylece Türk Halkı’nın hâlâ yaşatmakta olduğu kimi geleneklerin kökenine ışık tutmaktır.

Anahtar Sözcükler


Hieros Gamos; Kutsal Evlilik Ritüeli; Ana Tanrıça; Düğün Geleneği; Bereket Kültü; Bereket; Gelin; Damat

Tam Metin:

PDF