Anna Ahmatova ve "Requiem"

Zeynep GÜNAL

Öz


Sovyet edebiyatının önde gelen kadın şairlerinden olan Anna Ahmatova'nın "Requiem"poemi, otuzlu yılların Rusya'sı için "dev bir anıt" niteliğindedir. Şair beş yıl boyunca (1935-1940) yazdığı bu poemde Stalin döneminde uygulanan baskı rejiminin aydınlar ve onların yakınları üzerindeki derin, hatta ölümcül etkilerini dile getirmektedir. Yapıtın en önemli özelliği 1935 yılından 1963 yılına kadar, Ahmatova'nın güvendiği on kişi tarafından ezberlenerek korunmuş olmasıdır. "Reauiem" ilk kez 1963 yılında Münih'te yayınlandı. Rusya'daki gerçek okuyucularıyla ise Ahmatova'nın ölümünden tam yirmi yıl sonra 1987 yılında tanışabildi.

Anahtar Sözcükler


Anna Ahmatova; Requiem; Rus Edebiyatı

Tam Metin:

PDF