Çağdaş Avusturya Romanında Dil Sorunsalı: Elias Canetti'nin "Körleşme"si

Ünal KAYA

Öz


Çağdaş Avusturya edebiyatının dünya çapında tanınmış yazarlarından Elias Canetti 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır. Canetti'nin edebî kişiliğinin ana konuları kitle ile dildir. Canetti 'nin eserlerinde dil ile gerçeklik arasındaki ilişki, onun bireysel dil yaşantılarının bir sonucu, 1935 'te yayınlanan romanı "Körleşme" ise bu dil anlayışının ürünüdür. Roman kahramanı Dr. Peter Kien çok ünlü bir sinologdur. 25000 kitaptan oluşan kütüphanesinde serbest bilgin olarak çalışmalarını yürütür. Evde kendisine yardımcı olması amacıyla yanına aldığı Therese Krumbholz, birtakım hilelerle onu evliliğe zorlar. Gerek Kien, gerekse Therese soyut bir dil anlayışına sahip olup, dili insanlararası iletişimin temel aracı olarak kullanamadıklarından, ne evliliklerinde kendi aralarında ne de diğer sosyal ilişkilerinde başarılı olamamaktadırlar. Eser içindeki kişilerin, aslında monolog olan diyaloglar kurmaları, iletişimsizliklerini belirgin bir şekilde ortaya koyar. Canetti, dili romanında bir sorun olarak ele almakla, çağdaş Avusturya edebiyatındaki geleneğe katılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Elias Canetti; Körleşme; Avusturya Edebiyatı