Ortaöğretim ve Üniversitedeki Öğrencilerle Adlar Üzerine Bir Anket

Dursun ZENGİN

Öz


Makalede, 2000 yılında Ankara'da ortaöğretim ve üniversitedeki öğrencilerle önadlar konusuna ilişkin yapılan anketin sonuçları yer almaktadır. Önce Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Eseneveler Lisesi'nde 14-18 yaş arası 135 öğrenciyle, sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ile mecburi seçmeli ders olarak verilen Türkçe dersini alan 100 öğrenciyle önadlar konusunda yapılan ankette, önadlara ilişkin çeşitli sorular yöneltilmiş ve bunların karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirilmesi yapılarak kimi ilginç sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Adlar; Önadlar; Ortaöğretim; Üniversite Öğrenimi

Tam Metin:

PDF