Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i

Baysar TANIYAN

Öz


Savaş sonrası dönem edebiyatı, veya postmodern edebiyat, genel olarak ikileme, zıtlık, kaos, ve parçalanma sıfatları ile tanımlanır. Ancak, çok geniş bir alanda kullanılan parçalanma, bu sıfatlar arasında anahtar bir kavramdır. Ayrıca hümanist bütünlük ülküsünün başarısızlığına tanık olan postmodern dünya kendi parçalanmış doğasını kabul etmiştir. Öte yandan parçalanma postmodern romancıların popüler ilgi alanlarından biri halini almıştır. Bu ilgi sadece konusal alanı değil ayrıca birçok postmodern romanın yapısına da yansıtır. Bu açıdan; Nobel Ödülü sahibi Doris Lessing’in, saplantılı denebilecek ölçüde parçalanmaya ve katmanlaşmaya açık romanı Altın Defter, bu konuya verilebilecek kusursuz bir örnek niteliğindedir. Kitap, parçalanmayla sadece konusal olarak ilgili kalmaz; aynı zamanda yapısal olarak da parçalıklıdır. Dolayısıyla; bu çalışma, romancıların anlatı stratejilerinde de yansımasını bulan 20. yüzyılın çok yönlü yapısını, yukarıda bahsedilen romandan örnekler göstererek, “postmodern” diye adlandırılabilecek “durum”un doğal bir sonucu olarak tartışmaya çalışacaktır.

Anahtar Sözcükler


Parçalanma; Anlatı; Altın Defter; Doris Lessing; Postmodernizm; Postmodern Edebiyat; Postmodern Roman