Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri

S. Yeşim FERENDECİ

Öz


Govang-Su İ, 1917 yılında yayımladığı “Merhametsiz Yaşam” adlı romanıyla Kore romancılığında çığır açmıştır. O, eserlerini daima Korelileri aydınlatmak ve onlara bir şeyler öğretebilmek amacıyla yazmıştır. Yaşadığı dönemin tüm zorluklarına rağmen halka yol gösterici ve öğüt verici çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Onun en önemli eseri olan “Merhametsiz Yaşam”, eskiçağ roman unsurlarından tam olarak kurtulup yakınçağ roman özelliğine sahip olduğu için Çağdaş Kore Romanının temel taşı olarak kabul edilmektedir. Govang-Su İ, bu romanıyla Kore edebiyatında bir çığır açarak bu eserinin yayımlanmasıyla birlikte gerçek anlamda çağdaş romanların yazılmaya başlamasında öncülük etmiştir. Kore edebiyatına kazandırdığı bu çalışma sayesinde Govang Su İ, Çağdaş Kore Romanının kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Çağdaş Kore Romanı; Merhametsiz Yaşam (Mucong); Gabo Yeniden Düzenlemeleri; Yeni Edebiyat; Yeni Stil Roman; Yeni Stil Şiir; Yazıda ve Dilde Birlik; Hümanizm

Tam Metin:

PDF