Carducci'nin Şiirlerindeki Özyaşamsal Unsurlar

Semra ALEMDAROĞLU

Öz


Carducci'nin (1835-1907) şiirleri konu açısından büyük bir zenginlik gösterir. Doğa manzaraları, İtalya'daki Maremma Bölgesi'ne ait manzaralar, tarihi manzaralar içeren şiirleri olduğu gibi, dünya tarihi ve edebiyatındaki önemli kişileri konu alan şiirleri de vardır. Bu nedenle özyaşamsal unsurlar içeren şiirlerinin azınlıkta olduğu söylenebilir. Özyaşamsal unsurlar içeren şiirlerinde şair kızlarından, büyükannesinden, oğlu Dante'den, erkek kardeşi Dante'den ve sevgilisi Lidia'dan söz eder. Bu gruptaki şiirlerinden Toskana tepeleri ve Kızımın nikahında başlıklı şiirlerinde kızı Beatrice'den; San Guido 'nun önünde adlı şiirinde büyükannesinden; Val d'Arno'dan seçerken'de intihar etmiş olan kardeşi Dante'den; Yaz düsü'nde yine kardeşi Dante'den ve ölmüş olan annesinden; Burada kırgın bir şekilde... başlıklı şiirinde kardeşi Dante 'den; "Ölüm onları gençken yakaladı" anlamına gelen latince başlıklı Funere mersit acerbo 'da yine, intihar eden kardeşinden ve ölen oğlu Dante 'den; Eski ağıt 'ta yine oğlu Dante 'den; Guido Piva 'nın ölümü üzerine başlıklı şiirde sevdiği kadın Carolina Piva'ın (Lidia) onbeş yaşındayken ölen oğlundan; Hayal ve Bir sonbahar sabahı istasyonda başlıklı şiirlerinde ise yine Lidia 'dan söz eder. Gerek öznel içerikli gerekse nesnel içerikli şiirlerinde Carducci tek bir konuya odaklanmaz: Bir doğa manzarasına kişisel ya da tarihi bir deneyim eşlik edebilir ya da tarihi bir manzaradan hareket edilerek belirli ulusal değerlere ulaşılabilir. Aynı şekilde özyaşamsal unsurlar içeren şiirlerinde de acı, özlem, mutluluk, sevgi, gençlik çağı, ölüm gibi evrensel kavramlar da vurgulanır.

Anahtar Sözcükler


Giosue Carducci; İtalyan Şiiri; İtalyan Edebiyatı; Şiirde Otobiyografik Unsurlar

Tam Metin:

PDF