“Uğultulu Tepeler”de Çok Dillilik

Cumhur Yılmaz MADRAN

Öz


Bu makale Emily Bronte’nin Wutherin Heights adlı romanında ki çok dillilik, çok seslilik ve diyalog kavramlarını Bakhtin’in eleştiri teorisi ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kavramlar, onları bir tür olarak romanın ayırt edici özellikleri olarak gören Bakhtin den alınmıştır. Emily Bronte çok dillilik, çok seslilik ve diyaloğu romanının kurgusal parçaları olarak kabul etmiştir. Bu dil çeşitliliğinden, çoklu seslerden Bronte kendine has üslubunu yaratmıştır. Romanın ana kurgusal parçaları olan çok dillilik ve çok seslilik onu eşsiz bir kurgusal sanat eserine dönüştürmüştür. Emil Bronte’nin romanı Gotik ve romans unsurlar içermesine rağmen ne gotik ne de romans olarak sınıflandırılır. İkili anlatımı, ikili anlatıcısı, çeşitli türleri romanın dokusuna dahil etmesi ve farklı, kendilerine özgü sesleriyle farklı karakterleriyle Wuthering Heights çok dilli, çok sesli ve diyaloğa açık bir romandır.

Anahtar Sözcükler


Çok Dillilik; Çok Seslilik; Diyalog; Gotik; Roman; Çoğulculuk; Merkezcil Güçler; Viktorya Dönemi