Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

A

AARAB, Ali, Tahran Üniversitesi, İran. aliaarab94@gmail.com
ACAR VANLEENE, Sengün M., Ondokuz Mayıs Üniversitesi. sengunacar@gmail.com (Türkiye)
ACIPAYAMLI, Orhan
ACIPAYAMLI, Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ACIPAYAMLI, Orhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ADABAĞ, Necdet, Ankara Üniversitesi
ADALAR, Derya, Ankara Üniversitesi
ADATAŞ (Çev.), Pervin
AHMAD, Anwar, Ankara Üniversitesi
AK, Gökhan, Hacettepe Üniversitesi. gak2081@yahoo.co.uk (Türkiye)
AKÜN, Ebru, Ankara Üniversitesi. eakun@ankara.edu.tr
AKBULUT, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDAĞ, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati
AKDER (Çev.), N.
AKDER (Çev.), Necati
AKILLI, Hüseyin
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi. akin@ankara.edu.tr (Türkiye)
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi.
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
AKIN, Hicran
AKIN, Himmet
AKIN, Mutluhan, İller Bankası Genel Müdürlüğü
AKKAN, Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, Ziya
AKKAYA, Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA (Çev.), Şükrü
AKSAN, Doğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKSOY SUGIYAMA, Ceren, Ankara Üniversitesi. (Türkiye)
AKURGAL, Ekrem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKYOL, Ali Akın, Ankara Üniversitesi
AKİFOĞLU, Vugar, Ankara Üniversitesi. vugar_akifoglu@yahoo.fr
ALAGÖZ, Cemal Arif, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAGÖZ, Cemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAN SÜMER, Banu, Ankara Üniversitesi. bsumer@ankara.edu.tr (Türkiye)
ALEMDAROĞLU, Semra, Ankara Üniversitesi
ALLOUCHE, Adel, Yale Üniversitesi
ALP, S.
ALP, Sedat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALPAKIN MARTINEZ-CARO, Dürrin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. alpakinmc.durrin@gmail.com
ALPARGU, Mehmet, Sakarya Üniversitesi. alpargu@sakarya.edu.tr (Türkiye)
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@ankara.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@humanity.ankara.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi
ALTUNÖZ, Güler, Ankara Üniversitesi
ALTUNDAĞ, Pınar, Ankara Üniversitesi. paltundag@ankara.edu.tr
ALTUNDAĞ, Şinasi
ALTUNDAĞ, Şinasi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALTUNER, Huriye, Niğde Üniversitesi. huriyealtuner@gmail.com (Türkiye)
ALİÇİÇ, Ahmed S.
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@humanity.ankara.edu.tr
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com (Türkiye)
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@ankara.edu.tr; hakananameric@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com
ANGHEL, Florin, Köstence Ovidius Üniversitesi. fl_anghel@yahoo.com
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. oanli@ankara.edu.tr
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. omeranli@yahoo.com
APAY, Saim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk
AR (Çev.), Mustafa Selçuk
ARAL, Neriman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARAS, Gökşen, Atılım Üniversitesi
ARDA, Zeki Cemil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AREL, Ayda
ARICA AKKÖK, Elif, Ankara Üniversitesi. elifarica@gmail.com
ARIK, Rüçhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARIK, Sabire, Ankara Üniversitesi
ARIKAN, Yasemin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARISOY, Yunus Emre, Ankara Üniversitesi. yemrea@mynet.com
ARMAN, Angelika, Ankara Üniversitesi
ARNALDEZ, Roger
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. sacit.arslantekin@gmail.com
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. arslantekin@ankara.edu.tr
ASLAN (Çev.), Ahmet
ASLAN SEYHAN, İrem, Ankara Üniversitesi. irem.aslan@ankara.edu.tr
ASLANTAŞ, Selim, Hacettepe Üniversitesi. selimaslantas@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
ATADEMİR, Hamdi Ragıp
ATADEMİR, Hamdi Ragıb, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATAKAN, Şebnem, Ankara Üniversitesi
ATALAY, Nart Bedin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. natalay@etu.edu.tr
ATASAYAN, Muine, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATASOY, Emrah, Hacettepe Üniversitesi. atasoy.emrah@hacettepe.edu.tr
ATASOY, Gülsüm, Mersin Üniversitesi. gulsumatasoy@hotmail.com
ATAYURT, Zeynep Z., Ankara Üniversitesi. atayurt@humanity.ankara.edu.tr
ATICI, A. Levent, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATLAS BOGENÇ, Ayşe
AYDA, Adile Maksudi
AYDIN, Özgür, Ankara Üniversitesi
AYDIN, Mithat, Pamukkale Üniversitesi. maydin@pau.edu.tr
AYDOĞDU, Tahsin
AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat, Ankara Üniversitesi. aydogmusoglu@ankara.edu.tr 
AYGEN, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYGEN, Nermin

Toplam 994 ögeden 1 - 100 arası    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>