Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

/

/ Journal, DTCF Dergisi

A

AARAB, Ali, Tahran Üniversitesi, İran. aliaarab94@gmail.com
ACAR, Sercan, Cumhuriyet Üniversitesi. sercanacar@cumhuriyet.edu.tr
ACAR VANLEENE, Sengün M., Ondokuz Mayıs Üniversitesi. sengunacar@gmail.com (Türkiye)
ACIPAYAMLI, Orhan
ACIPAYAMLI, Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ACIPAYAMLI, Orhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ADABAĞ, Necdet, Ankara Üniversitesi
ADABAĞ, Necdet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ADALAR, Derya, Ankara Üniversitesi
ADATAŞ (Çev.), Pervin
AHMAD, Anwar, Ankara Üniversitesi
AK, Gökhan, Hacettepe Üniversitesi. gak2081@yahoo.co.uk (Türkiye)
AKALIN, Aysu
AKÜN, Ebru, Ankara Üniversitesi. eakun@ankara.edu.tr
AKBULUT, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDAĞ, Mustafa
AKDAĞ, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati
AKDER (Çev.), N.
AKDER (Çev.), Necati
AKILLI, Hüseyin
AKILLI, Sinan, Kapadokya Üniversitesi. sinanakilli@gmail.com
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi.
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi. akin@ankara.edu.tr (Türkiye)
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi
AKIN, Hicran
AKIN, Himmet
AKIN, Mutluhan, İller Bankası Genel Müdürlüğü
AKKAN, Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, Mehmet Ali, Çankırı Karatekin Üniversitesi. mali7akkaya@gmail.com
AKKAYA, Mustafa
AKKAYA, Ziya
AKKAYA, Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA (Çev.), Şükrü
AKMAZ, Gökhan, Ankara Üniversitesi. gokhanakmaz@hotmail.com
AKSAN, Doğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKSOY ALP, Eylem, Hacettepe Üniversitesi. eylema@hacettepe.edu.tr
AKSOY SUGIYAMA, Ceren, Ankara Üniversitesi. (Türkiye)
AKSULU, Işık
AKTOPRAK KARAKAYA, Mükerrem, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. maktoprak@mehmetakif.edu.tr
AKURGAL, Ekrem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKYAVAŞ, Beynun, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKYOL, Ali Akın, Ankara Üniversitesi
AKİFOĞLU, Vugar, Ankara Üniversitesi. vugar_akifoglu@yahoo.fr
ALAGÖZ, Cemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAGÖZ, Cemal Arif, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAN, Sebahat, Ankara Üniversitesi. Sebahat.Alan@tomer.ankara.edu.tr
ALAN SÜMER, Banu, Ankara Üniversitesi. bsumer@ankara.edu.tr (Türkiye)
ALEMDAROĞLU, Semra, Ankara Üniversitesi
ALLOUCHE, Adel, Yale Üniversitesi
ALP, S.
ALP, Sedat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALPAKIN MARTINEZ-CARO, Dürrin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. alpakinmc.durrin@gmail.com
ALPARGU, Mehmet, Sakarya Üniversitesi. alpargu@sakarya.edu.tr (Türkiye)
ALTAÇ, İsmail Serdar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. serdaraltac@nevsehir.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@ankara.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@humanity.ankara.edu.tr
ALTIN, Merve, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. mrvdmrts.altin@gmail.com
ALTIPARMAK, Suzan, Ankara Üniversitesi. suuzan.yldz@gmail.com
ALTUN, Arzu, Mersin Üniversitesi. altunarzu63@gmail.com
ALTUNÖZ, Güler, Ankara Üniversitesi
ALTUNDAĞ, Pınar, Ankara Üniversitesi. paltundag@ankara.edu.tr
ALTUNDAĞ, Şinasi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALTUNDAĞ, Şinasi
ALTUNER, Huriye, Niğde Üniversitesi. huriyealtuner@gmail.com (Türkiye)
ALTUĞ, Fatih, Giresun Üniversitesi. altugxtr@hotmail.com
ALİÇİÇ, Ahmed S.
ALİOĞLU, E. Füsun
ALİOĞLU TÜRKER, Özlem, Ankara Üniversitesi. oslemalioglu@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com (Türkiye)
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@humanity.ankara.edu.tr
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@ankara.edu.tr; hakananameric@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com
ANGELERI, Paolo, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ANGHEL, Florin, Köstence Ovidius Üniversitesi. fl_anghel@yahoo.com
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. oanli@ankara.edu.tr
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. omeranli@yahoo.com
ANTAKYALIOĞLU, Zekiye, Gaziantep Üniversitesi. zekabe@hotmail.com
APAY, Saim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk
AR (Çev.), Mustafa Selçuk
ARAL, Neriman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARAS, Gökşen, Atılım Üniversitesi
ARDA, Zeki Cemil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AREL, Ayda
ARICA AKKÖK, Elif, Ankara Üniversitesi. elifarica@gmail.com
ARIK, Rüçhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARIK, Sabire, Ankara Üniversitesi
ARIK, Sabire, Ankara Üniversitesi. bazyliszek2005@gmail.com
ARIKAN, Mustafa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. arikanmustafaarikan@gmail.com
ARIKAN, Muzaffer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARIKAN, Yasemin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARISOY, Süleyman
ARISOY, Yunus Emre, Ankara Üniversitesi. yemrea@mynet.com
ARMAN, Angelika, Ankara Üniversitesi
ARNALDEZ, Roger
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. sacit.arslantekin@gmail.com
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. arslantekin@ankara.edu.tr
ASGARİ, Nuşin
ASHRAF, A. B., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ASLAN (Çev.), Ahmet
ASLAN SEYHAN, İrem, Ankara Üniversitesi. irem.aslan@ankara.edu.tr
ASLANTAŞ, Selim, Hacettepe Üniversitesi. selimaslantas@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
ATADEMİR, Hamdi Ragıp
ATADEMİR, Hamdi Ragıb, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATAKAN, Şebnem, Ankara Üniversitesi
ATALAY, Nart Bedin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. natalay@etu.edu.tr
ATASAYAN, Muine, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATASOY, Emrah, Hacettepe Üniversitesi. atasoy.emrah@hacettepe.edu.tr
ATASOY, Emrah, Kapadokya Üniversitesi. emrah.atasoy@kapadokya.edu.tr
ATASOY, Gülsüm, Mersin Üniversitesi. gulsumatasoy@hotmail.com
ATAYURT, Zeynep Z., Ankara Üniversitesi. atayurt@humanity.ankara.edu.tr
ATAYURT FENGE, Zeynep Zeren, Ankara Üniversitesi. zeynepatayurt@gmail.com
ATICI, A. Levent, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATLAS BOGENÇ, Ayşe
AYDA, Adile Maksudi
AYDIN, Çağla, Sabancı Üniversitesi. caglaaydin@sabanciuniv.edu
AYDIN, Özgür, Ankara Üniversitesi
AYDIN, Mithat, Pamukkale Üniversitesi. maydin@pau.edu.tr
AYDIN, Yavuz, Ankara Üniversitesi. yavuzaydin.dtcf@gmail.com
AYDOĞDU, Tahsin
AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat, Ankara Üniversitesi. aydogmusoglu@ankara.edu.tr 
AYGEN, Nermin
AYGEN, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYKUT, Altan, Ankara Üniversitesi
AYKUT, Altan
AYKUT, Altan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYNAKULOVA, Gülnisa, Gazi Üniversitesi. gaynakulova@gmail.com
AYSEVENER, Kubilay, Ankara Üniversitesi
AYTAÇ, Bedrettin
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi. bedrettin.aytac@gmail.com
AYTAÇ, Gürsel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTAÇ, Sinem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. aytac.sinem@gmail.com
AYTÜR, Necla
AYTÜR, Necla, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTÜR (Çev.), Ünal
AYVA, Ayşe Tuğçe, Bilkent Üniversitesi. ayse.ayva@ug.bilkent.edu.tr
AYVAZ, Özgü, Kocaeli Üniversitesi. zgayvaz@yahoo.com
AYYILDIZ, Bülent, Ankara Üniversitesi. ayyildiz@ankara.edu.tr
AYYILDIZ, Esat, Kafkas Üniversitesi. esatayyildiz@hotmail.com
AZERTÜRK, Semine İmge, Erciyes Üniversitesi. azerturkimge@hotmail.com
AŞKİT, Çağatay, Ankara Üniversitesi. askit@ankara.humanity.edu.tr

Ç

ÇABUK, Nilay, Ankara Üniversitesi
ÇABUK KAYA, Nilay, Ankara Üniversitesi
ÇAKIR, Cemal, Gazi Üniversitesi. ccakir@gazi.edu.tr
ÇAKIROĞLU, Emin
ÇAKMAK, Tülay, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAKMAK, Tolga, Hacettepe Üniversitesi. tolgack@gmail.com
ÇAL, Halit
ÇALIŞKAN, Onur, Ankara Üniversitesi. ocalis@education.ankara.edu.tr
ÇAMBEL, Halet
ÇAPAR, Ömer
ÇAPAR, Ömer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇATBAŞ, Hasibe, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAVUŞ, Rümeysa, Ankara Üniversitesi
ÇAYIR, Murat, Ankara Üniversitesi. cayir@humanity.ankara.edu.tr
ÇAĞATAY, Neşet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY, Saadet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY, Saadet ŞAKİR
ÇAĞATAY, Saadet
ÇAĞATAY, T., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY (Çev.), Saadet
ÇAĞATAY (Çev.), Saadet Ş.
ÇAĞDAŞ, Kemal
ÇAĞDAŞ, Kemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞLAYAN DİLBER, Nilay, Ahi Evran Üniversitesi. nilaynilaycaglayan@gmail.com (Türkiye)
ÇAĞLAYAN MAZANOĞLU, Emine Seda, Hacettepe Üniversitesi. caglayan_seda@hotmail.com
ÇAĞLIYAN, Çağdaş Emrah, Başkent Üniversitesi. mental.tushe@gmail.com
ÇEÇEN, Salih
ÇEÇEN, Salih, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇEKEN, Muharrem, Ankara Üniversitesi. mceken@gmail.com
ÇELEBİ, Nilgün
ÇELEBİ, Nilgün, Ankara Üniversitesi
ÇELEBİ, Nilgün, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇELİK, Ezgi Ece, Dokuz Eylül Üniversitesi. ezgiecelik@gmail.com
ÇELİK, Nurten, İnönü Üniversitesi. nurten.celik@inonu.edu.tr
ÇELİKEL, Mehmet Ali, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÇERÇİOĞLU, Emine Ceren, Ankara Üniversitesi. cerencercioglu@gmail.com
ÇETE, Aslı, İstanbul Üniversitesi. aslicete@yahoo.gr
ÇETE, Aslı, İstanbul Üniversitesi. asli.cete@istanbul.edu.tr
ÇETİN, Cengiz, Ankara Üniversitesi
ÇETİN, Emrah, Bartın Üniversitesi. emrahc@bartin.edu.tr
ÇETİN, Nurullah
ÇETİN, Nurullah, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇETİN (Çev.), Gülser, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇETİNKAYA, Ülkü, Ankara Üniversitesi. cetinkayaulku@gmail.com (Türkiye)
ÇETİNTÜRK, Salahaddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇEVİK, Abdülkadir
ÇEVİK, Abdulkadir, Ankara Üniversitesi. cevik.abdulkadir@gmail.com
ÇIKRIKÇI, S. Sevim, Ankara Üniversitesi. sevgicikrikci@yahoo.com
ÇIRAK, Asuman, Ankara Üniversitesi
ÇIRAK, M. Tolga, Ankara Üniversitesi
ÇITAKOĞLU, Niyazi
ÇOBAN, Erdal, Ankara Üniversitesi. cobanogluerdal@hotmail.com
ÇOBAN, Erdal, Ankara Üniversitesi
ÇOKAY NEBİOĞLU, Rahime, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. rhmcky@gmail.com
ÇOKER, Esra, Dokuz Eylül Üniversitesi. korpez@hotmail.com
ÇOKOĞULLAR, Emel, Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)
ÇUBUKÇU, Salih
ÇİÇEK, Nazan, Ankara Üniversitesi. ncicek@ankara.edu.tr
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi. Ihsan.Cicek@ankara.edu.tr
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇİNER, Refakat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇİNER, Refakat
ÇİĞDEMOĞLU, Sema, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇİĞDEMOĞLU, Sema

Ó

ÓVARI, Valéria, Ankara Üniversitesi

Ö

ÖDEKER, Bengisu, Ankara Üniversitesi. bodeker@ankara.edu.tr
ÖGE, Burak, Psikolog. brkoge26@gmail.com
ÖGEL, Bahaddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖGEL, Bahaeddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKSÜZ, Gamze, Gazi Üniversitesi.
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi. ulkeroktem3@hotmail.com
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi.
ÖKTEM, Filiz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKTEMGİL TURGUT, Canan, Hacettepe Üniversitesi. oktemgil@hacettepe.edu.tr
ÖLMEZ, Zümral, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖLMEZ, Zümral, Ankara Üniversitesi
ÖNAL, Özay, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. ozayonal@gmail.com
ÖNAL, Özay, Ankara Üniversitesi. ozayonal@gmail.com (Türkiye)
ÖNAL, Özay, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. ozayonal@gmail.com
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi. onalsbl@gmail.com
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi. sonal@ankara.edu.tr
ÖNALP, Ertuğrul, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNCÜ, Türkan, Ankara Üniversitesi
ÖNCÜ, Türkan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNCÜ, Türkân, Ankara Üniversitesi
ÖNDÜL, Selda, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNEN, Yaşar
ÖNER, Güngör
ÖNGE, Yılmaz
ÖRNEK, Sedat Veyis
ÖRNEK, Sedat Veyis, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZ, Aynur, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZ, Ayse, Ankara Üniversitesi. ayoz@ankara.edu.tr
ÖZ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. ayoz@ankara.edu.tr
ÖZ, Fahri, Ankara Üniversitesi. foz@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZ, Fahri, Hacettepe Üniversitesi
ÖZAKTÜRK, F. Gül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZAKTÜRK, F. Gül, Ankara Üniversitesi
ÖZAKTÜRK, Mehmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZARSLAN, Ersin, Gazi Üniversitesi. ersinozarslan@gmail.com
ÖZARSLAN, Metin, Hacettepe Üniversitesi. (Türkiye)
ÖZÇAĞLAR, Ali, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZÇÖREKÇİ, Hatice, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZÇELİK, Kadriye, Ankara Üniversitesi. kozcelik@ankara.edu.tr
ÖZBAYOĞLU, Erendiz
ÖZCAN, Ahmet, Çankırı Karatekin Üniversitesi. kitapcigezgin@yahoo.com
ÖZCAN, Halil, Başkent Üniversitesi. hozcan@baskent.edu.tr
ÖZCAN, M. Emin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZDEMİR, Ayşegül, Ankara Üniversitesi. ozdemira@ankara.edu.tr
ÖZDEMİR, Ülker
ÖZDEMİR, Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi. ozdemirburcu85@gmail.com
ÖZDEMİR, Erinç, Ankara Üniversitesi
ÖZDEMİR, Erinç, Akdeniz Üniversitesi.
ÖZDEMİR, Hasan Fehmi, Ankara Üniversitesi. hozdemir@ankara.edu.tr
ÖZDEMİR, Selda, Gazi Üniversitesi
ÖZDEMİRCİ, Fahrettin, Ankara Üniversitesi. ozdemirci@ankara.edu.tr
ÖZDEN, M. Yılmaz
ÖZDER, Ahmet, Gazi Üniversitesi
ÖZDOĞAN, Mehmet
ÖZEL, Nevzat, Ankara Üniversitesi. nozel@ankara.edu.tr
ÖZEN, Firdevs, Ankara Üniversitesi. firdevs.ozen@gmail.com
ÖZEN-ÇIPLAK, Ayça, TOBB Üniversitesi. aozen@etu.edu.tr
ÖZER, Cebe
ÖZER, Sevilay, Cumhuriyet Üniversitesi. sevilayozer07@gmail.com
ÖZER, Zülfükar Emir, Ankara Üniversitesi. zeozer@ankara.edu.tr
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi. ishiozer@gmail.com
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi. iozer@ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM, Muhaddere N.
ÖZERDİM, Muhaddere N., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM, Muhaddere N., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM (Haz.), Sami Nabi
ÖZERKMEN, Necmettin, Ankara Üniversitesi
ÖZERKMEN, Necmettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜ, Melahat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜ, Melahat
ÖZGÜÇ, Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜÇ, Tahsin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜR, E. Murat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜR, Nilüfer, Kırklareli Üniversitesi. niluferozgur@klu.edu.tr
ÖZGÜR, Nilüfer, Gazi Üniversitesi. nilufer@gazi.edu.tr
ÖZGÜREL, Emine Gözde, Ankara Üniversitesi. ozgurel@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZKAN, Ahmet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. ahmet.ozkan@medeniyet.edu.tr
ÖZKAN, Nevin, Ankara Üniversitesi
ÖZKAYA, Tüten, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZKAYA, Yücel
ÖZKAYA, Yücel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZMAN KAYA, Merve, Hacettepe Üniversitesi. ozman@hacettepe.edu.tr
ÖZMEN, Özlem, Hacettepe Üniversitesi. oozmen@hacettepe.edu.tr
ÖZTABAK AVCI, Elif, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. elifo@metu.edu.tr
ÖZTÜRK, Bilge, Kocaeli Üniversitesi. bilgeturkkan@gmail.com
ÖZTÜRK, Güzel, Ankara Üniversitesi. guozturk@ankara.edu.tr
ÖZTÜRK, Rukiye, Ankara Üniversitesi. ozturkr@ankara.edu.tr
ÖZTEKE, Volkan, Ankara Üniversitesi. slash3100@gmail.com.
ÖZTEMİZ, Semanur, Hacettepe Üniversitesi. semanuroztemiz@gmail.com
ÖZTUNALI, Olcay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. suristan@yahoo.com
ÖZŞEN, Tolga, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. tozsen@gmail.com
ÖĞÜNÇ, Ömer, Aksaray Üniversitesi. omerogunc@aksaray.edu.tr
ÖĞÜNÇ, Banu, Aksaray Üniversitesi. banuogunc@outlook.com
ÖĞÜTCÜ, Murat, Munzur Üniversitesi. murat_ogutcu@yahoo.com

Ü

ÜÇOK, Necip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜÇOK, Necip
ÜÇOK (Çev.), Necip
ÜKTEN, S. Serkan, Aksaray Üniversitesi. sserkanukten@gmail.com (Türkiye)
ÜKTEN, Serkan, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
ÜN, Sibel, Ankara Üniversitesi. sibel-un@hotmail.com (Türkiye)
ÜNAL, Çiğdem, Hacettepe Üniversitesi. cunal@hacettepe.edu.tr
ÜNAL, D. Çiğdem, Hacettepe Üniversitesi. cunal@hacettepe.edu.tr
ÜNAL, Rahmi Hüseyin
ÜNAL CHIANG, Gonca, Ankara Üniversitesi. goncaunal@ankara.edu.tr
ÜNSAL, Nil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜNSAL, Nil, Ankara Üniversitesi
ÜNVER, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜRETEN, Hüseyin, Adnan Menderes Üniversitesi
ÜRETEN (Çeviren/Translator), Hüseyin, Adnan Menderes Üniversitesi
ÜSTÜN, Abdullah, Ankara Üniversitesi. ustun@balikesir.edu.tr
ÜSTÜNEL KEYİNCİ, Ceyda, Ankara Üniversitesi. ckeyinci@ankara.edu.tr (Türkiye)
ÜZMEN, Engin
ÜZMEN, Engin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

B

BAGHZOU, Sabrina, Khenchela Üniversitesi. englishe13@yahoo.com
BAKIR, Tomris
BAKŞİ YALÇIN, Olgahan, Biruni Üniversitesi. oyalcin@biruni.edu.tr
BALAMİR, Ebru, Ankara Üniversitesi. balamir@ankara.edu.tr
BALAMİR, Ebru, Ankara Üniversitesi.
BALCI, Adem, Hacettepe Üniversitesi. adembalci@hacettepe.edu.tr
BALCIOĞLU, Burhan
BALKAN, Kemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BALKAN, Kemal
BALKAN (Çev.), Kemal
BALKAYA, Mehmet Akif, Aksaray Üniversitesi. makif.balkaya@hotmail.co.uk
BALL, Robert Hamilton, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAMPATZIMOPOULOS, Sotirios, Ankara Üniversitesi. sotirios@ankara.edu.tr
BARBETTİ, Mike
BARIN AKMAN, Filiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. filiz.barinakman@asbu.edu.tr
BARTU, Cemre Mimoza, Hacettepe Üniversitesi. cemrebartu@gmail.com
BARUTÇU ÖZÖNDER, F. Sema, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAYAR, Rüya, Ankara Üniversitesi. rbayar@ankara.edu.tr
BAYBURTLUOĞLU, Cevdet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAYILTMIŞ ÖĞÜTCÜ, Oya, Adıyaman Üniversitesi. oyabayiltmis@gmail.com
BAYKAL, Bekir Sıtkı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAYKAL, Bekir Sıtkı
BAYKAL, Bekir Sıtkı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAYKAL (Çev.), Bekir Sıtkı
BAYKARA, İsmail, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. ibaykara@yyu.edu.tr
BAYKARA, İsmail, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. iibaykara@gmail.com
BAYKARA, İsmail, Ankara Üniversitesi
BAYKARA, İsmail, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. iibaykara@gmail.com (Türkiye)
BAYKUZU, Tilla Deniz, Trakya Üniversitesi. realhuns@hotmail.com (Türkiye)
BAYKUZU, Tilla Deniz, Trakya Üniversitesi. realhuns@hotmail.com
BAYPINAR, Yüksel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAYRAM, Sabahattin
BAYRAM GÜLAÇTI, Huri Gül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. hurigulbayram@gmail.com
BAYSAL, Kübra, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. kbaysal@ybu.edu.tr
BAŞ, Melike, Amasya Üniversitesi. melike.bas@amasya.edu.tr
BAŞ, O. Fırat
BAŞARAN, Vural, Ankara Üniversitesi. vuralbasaran@gmail.com
BAŞARIR, Özlem, İnönü Üniversitesi. ozlembasarir@hotmail.com (Türkiye)
BAŞGÖZ, İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAŞOĞLU, Muzaffer Şerif
BAŞOĞLU, Muzaffer Ş.
BAŞOĞLU, Muzaffer Şerif, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAŞTAV, Şerif, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BAŞTAV (Çev.), Şerif
BAŞTUĞ, Gülbahar
BÜYÜ, Gül, Ankara Üniversitesi. tanesengul@mynet.com
BÜYÜKBAHÇECİ, Esra, Ankara Üniversitesi. esrabykbahceci@gmail.com
BÜYÜKBAHÇECİ, Esra, Ankara Üniversitesi. esraguvenc23@gmail.com
BÜYÜKKARAKAYA, Ali Metin, Ankara Üniversitesi. alimetin@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
BÜYÜKŞAHİN, Ayda, Ankara Üniversitesi
BÜYÜKŞAHİN SUNAL, Ayda, Ankara Üniversitesi. bsahin@humanity.ankara.edu.tr
BEALS, Ralph Leon
BEDIN, Cristiano, İstanbul Üniversitesi. cristiano.bedin@istanbul.edu.tr
BEDİZ, Danyal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BEKAROĞLU, Cemal Erdem, Ankara Üniversitesi. erdem.bekaroglu@ankara.edu.tr
BEKTAŞ, Yaner, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
BEKTAŞ, Yener, Ankara Üniversitesi.
BEKTAŞ, Yener, Ankara Üniversitesi
BELEN ÖZCAN, Asuman, Ankara Üniversitesi
BELEN ÖZCAN, Asuman, Ankara Üniversitesi. asubelen@gmail.com (Türkiye)
BENLİ, Selma, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BERK (Çev.), İkbal
BERKES, Mediha, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BERKES, Niyazi
BERKOK, Nimet
BERKSUN, Oğuz
BEYAZIT, Mustafa, Ankara Üniversitesi
BEZCİ, Şenol, Ankara Üniversitesi. sbezci@ankara.edu.tr
BEZCİ, Şenol, Ankara Üniversitesi. sbezci@gmail.com
BOLSOVER, G. H.
BORAN, Behice SADIK
BORAN (Çev.), Yener
BORATAV, Pertev Naili
BORATAV, Pertev N., Ankara Üniversitesi, Türkiye
BORATAV, Pertev Naili, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BORATAV, Pertev Naili
BOSTANCI, Enver Y., Ankara Üniversitesi, Türkiye
BOSTANCI, Enver Yaşar, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BOSTANCI, Enver Y., Ankara Üniversitesi, Türkiye
BOZASLAN, Bakko Mehmet, Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)
BOZER, Rüstem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BOZER, Rüstem, Ankara Üniversitesi. rbozer@ankara.edu.tr
BOZGUN, Şafak, Ankara Üniversitesi. sbozgun@ankara.edu.tr
BOZKURT, Rifat
BOZKURT, Tolga, Ankara Üniversitesi. tolgabozkurt@ankara.edu.tr
BRANDL, Michael, Avusturya Bilimler Akademisi, Avusturya. michael.brandl@oeaw.ac.at
BULUT, Can, Adnan Menderes Üniversitesi. kcbulut@yahoo.com
BULUT, Kaan, Selçuk Üniversitesi. kaanbuluttt@gmail.com (Türkiye)
BULUT, Sedef, Ankara Üniversitesi. sbulut@ankara.edu.tr
BURİAN, Orhan
BURİAN, Orhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BİBER VANGÖLÜ, Yeliz, Atatürk Üniversitesi. yelizbiber@gmail.com
BİLGEN, Abdüsselam
BİLGEN, Betül, Ankara Üniversitesi
BİLGEN, Betül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BİLGEN (Çev.), Abdüsselam, Ankara Üniversitesi
BİLGET, N. Burhan
BİLGİÇ, Emin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BİLGİÇ, Emin
BİLİCİ, Z. Kenan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BİNGÖL, Necdet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
BİNGÖL (Çev.), N.
BİNGÖL (Çev.), Necdet
BİRLİK, Nurten, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. nbirlik@metu.edu.tr (Türkiye)
BİRLİK, Nurten, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. nbirlik@metu.edu.tr
BİRSEL, Salâh

C

CALP, Hakkı
CAMBORDE, Jean
CAMBORDE, Jean, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CAN, Cengiz
CAN, H. Derya, Ankara Üniversitesi
CAN, H. Derya, Ankara Üniversitesi. can@humanity.ankara.edu.tr
CAN, Taner, Ankara Üniversitesi. taner_can@hotmail.com
CANAR, Burcu, Hacettepe Üniversitesi. canar@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
CANEL ÇINARBAŞ, Deniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. dcanel@metu.edu.tr
CANKOREL, İclal, Marmara Üniversitesi
CANPOLAT, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CANPOLAT, Yıldız ERSOY, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CANPOLAT, Yıldız, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CENGİZ, Kurtuluş, Ankara Üniversitesi. kurtuluscengiz@yahoo.com
CENGİZ, Serpil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CEYLAN, Kadriye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CEYLAN, Suzan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. sceylan@metu.edu.tr
CEYLAN, Zafer, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. zafer.ceylan@windowslive.com
CHOI, Han-Woo
COLLON, Dominique
COŞKUN, Yaşar, Ankara Üniversitesi, Türkiye
CUMA, Ahmet, Ankara Üniversitesi
CUNBUR, Müjgan

D

DALKILIÇ, Leyla Çiğdem, Ankara Üniversitesi. lcdalkilic@ankara.edu.tr
DARAGO, Reşad Nuri, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DAVIS, B. E. C., Ankara Üniversitesi, Türkiye
DAĞTEKİN, Hüseyin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DAĞTEKİN, Hüseyin
DÖKMEN, Zehra
DÖNMEZ, Ali, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DÖNMEZ, Seval, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. seval.dnmz@hotmail.com
DÜNDAR, Mesut, Ankara Üniversitesi
DEER, Jozsef, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DELVOYE, Charles
DELİLBAŞI (Çev.), Melek
DEMİR, Ayşegül, Munzur Üniversitesi. ademir@munzur.edu.tr
DEMİR, Barışcan, Hacettepe Üniversitesi. bariscandemir01@gmail.com
DEMİR, Nurmelek, Ankara Üniversitesi
DEMİR, Nurmelek, Ankara Üniversitesi. nmdemir@ankara.edu.tr
DEMİR, Yasemin, Ankara Üniversitesi. jazmindemir@hotmail.com (Türkiye)
DEMİR (Çev.), Nurmelek, Ankara Üniversitesi türkiye
DEMİRÖZÜ, Damla, Ankara Üniversitesi. ddemirözü@hotmail.com
DEMİRÖZÜ, Damla, Ankara Üniversitesi
DEMİRCİ, Jale, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DEMİRCİOĞLU, H., Ankara Üniversitesi, Türkiye
DEMİRCİOĞLU, Halil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DEMİRCİOĞLU, Halil
DEMİRCİOĞLU, Zübeyde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. demircioglu_z@yahoo.com
DEMİREL, F. Arzu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. arzudemirel@mehmetakif.edu.tr
DEMİREL, Hande
DEMİRTAŞ, Faruk
DEMİRTEL, Hakan, T.C. Kalkınma Bakanlığı. hakan.demirtel@gmail.com
DEMİRTEPE SAYGILI, Dilek, Atılım Üniversitesi. dilek.saygili@atilim.edu.tr
DENNIS, George T.
DENİZ, Ayla, Ankara Üniversitesi. Ayla.Deniz@ankara.edu.tr
DERE, Özden, Iğdır Üniversitesi. ozdendere@gmail.com
Dergisi/Journal, DTCF
Descartes, René
DEĞİRMENCİ, Aslı, Hacettepe Üniversitesi. aslidegirmenci01@gmail.com
DIETRICH, Ayşe, Ankara Üniversitesi
DORE, Fatma, Afyon Kocatepe Üniversitesi. dorefatma@gmail.com (Türkiye)
DORUK, Sehyan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DOSAY, Melek
DOSAY, Melek, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DOSSYMBEKOVA, Rauan, El-Farabi Üniversitesi.
DOSTBİL, Nursel, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
DOWNS, Robert B., Ankara Üniversitesi, Türkiye
DOĞAN, Aymil, Hacettepe Üniversitesi.aymildogan@gmail.com (Türkiye)
DOĞAN, Evrim, Atılım Üniversitesi
DOĞAN, Korcan, Ankara Üniversitesi. dogank@ankara.edu.tr
DOĞAN, Nejat, Erciyes Üniversitesi
DOĞAN, İsmail, Ankara Üniversitesi
DOĞAN, İsmail, Ankara Üniversitesi. dogan_ismail@hotmail.com
DOĞU, Ali Fuat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DOĞU, Ali Fuat
DOĞU, Ali Fuat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DTCF Journal Editorial Board, DTCF Dergisi Yönetim Kurulu /
DURAK BATIGÜN, Ayşegül, Ankara Üniversitesi. batigun@ankara.edu.tr
DURAN, Recep
DURUGÖNÜL, Esma, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DURUSOY, Gertrude
DUYAR, İzzet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DUYAR, İzzet, Ankara Üniversitesi
DUYAR, İzzet
DİLÇİN, Cem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DİLEMRE, Saim Ali
DİNÇ, Onur
DİNÇEL, M. Sibel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. sibeliustr@hotmail.com
DİNÇER, Berkay, Ardahan Üniversitesi. berkaydincer@ardahan.edu.tr
DİNÇER, Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
DİNO, Güzin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

E

EBERHARD, W., Ankara Üniversitesi, Türkiye
EBERHARD, Wolfram, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EBERHARD, Wolfram
ECEVİT, Bülent
ECEVİT, Yıldız, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ECKMANN, J., Ankara Üniversitesi, Türkiye
EDFELT, Yohannes
EDİB, Kemal
EDİB, Kemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi. ege@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGE, Sema E., Ankara Üniversitesi
EGE, Ufuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGE, Ufuk, Ankara Üniversitesi
EGEMEN, Bedi Ziya
EKİCİ, Selda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. sekici@metu.edu.tr
EKİN, Ümit, Sakarya Üniversitesi. uekin@sakarya.edu.tr
EKİZ, Mehmet, Ankara Üniversitesi
EKİZ, Tevfik, Çankaya Üniversitesi
ELÇİBEY, Ebülfez
ELBİR, Belgin
ELBİR, Nüket Belgin, Atılım Üniversitesi. elbirb@gmail.com
ELLINGHAUSEN, M. L.
ELLINGHAUSEN, M. E.
ELMACI, İrfan, Ankara Üniversitesi. irfanelmaci@yahoo.com
ELİBÜYÜK, Mesut, Ankara Üniversitesi. elibuyuk@humanity.ankara.edu.tr
ELİBOL PEKASLAN, Nur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. nurelibol@gmail.com
EMİROĞLU, Mecdi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EMİROĞLU, Mecdi
ENGİN, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ENGİN, İsmail, Ankara Üniversitesi
ER, Mutlu, Hacettepe Üniversitesi. mutluer@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
ER, Nurhan, Ankara Üniversitesi. ner@ankara.edu.tr (Türkiye)
ER, Rahmi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ER, Rahmi
ER-KOÇOĞLU, Neslihan, Ankara Üniversitesi. er.nslhn@gmail.com
ERADAM, Yusuf
ERATALAY, Neriman
ERBAYRAKTAR, Sibel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. serbayraktar@ybu.edu.tr
ERBAŞ, Hayriye, Ankara Üniversitesi. hayriyeerbas@gmail.com
ERCOŞKUN, Tülay, Ankara Üniversitesi. ercoskun@ankara.edu.tr (Türkiye)
ERDEM, Melek, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDEM, İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDEMİR, Ali Volkan, Erciyes Üniversitesi. averdemir@erciyes.edu.tr
ERDEMİR, Ali Volkan, Erciyes Üniversitesi. avolkan.erdemir@gmail.com (Türkiye)
ERDENTUĞ, Nermin
ERDENTUĞ, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDOĞAN, Eralp, Ankara Üniversitesi. eralperdogan@hotmail.com
EREK, C. Merih, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EREN, Ece, Ankara Üniversitesi. ece_eren86@hotmail.com
EREN, Hasan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EREN, Zerrin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. erenz@omu.edu.tr
EREN (Çev.), H.
ERGÜN, Mustafa
ERGENÇ, İclal
ERGENÇ, İclal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERGİNER, Gürbüz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERGİNER (Çev.), Gürbüz, Ankara Üniversitesi
ERHAT, Azra, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERHAT (Çev.), Azra
ERK, Nihal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERKANAL, Hayat, Ankara Üniversitesi. erkanalhayat@gmail.com
ERKAYA, Bahadır
ERKOÇ, Hayrettin İhsan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. h.ihsan.erkoc@comu.edu.tr
ERKOÇ, Seçil, Hacettepe Üniversitesi. secilerkoc@hotmail.com
ERMAN, Kubilayhan, Ankara Üniversitesi. kubilayhane@hotmail.com
EROL, Hakan, Ankara Üniversitesi. herol@ankara.edu.tr (Türkiye)
EROL, Hakan, Ankara Üniversitesi. herol@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
EROL, Mine
EROL, Oğuz
EROL, Oğuz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EROL (Çev.), Oğuz
EROĞLU, Çağrı, Ankara Üniversitesi. eroglu@ankara.edu.tr
EROĞLU, Çağrı, Ankara Üniversitesi. eroglu@ankara.edu.tr (Türkiye)
EROĞLU, Haldun, Ankara Üniversitesi
EROĞLU, Şahika, Hacettepe Üniversitesi. sahikaeroglu@gmail.com
ERSÖZ KOÇ, Evrim, Dokuz Eylül Üniversitesi. evrim.ersoz@deu.edu.tr
ERSOY, Ayhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERSOY, Ayhan, Ankara Üniversitesi
ERSOY, Bozkurt
ERSOY, Osman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERTEM, Fulya, Bilkent Üniversitesi
ERTEM, Hayri
ERTEM, Tuna, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERTON, İsmail, Atılım Üniversitesi. ismail.erton@atilim.edu.tr
ERTONG ATTAR, Günnur, Mersin Üniversitesi. gunnurertong@mersin.edu.tr
ERTİN, Serkan, Kocaeli Üniversitesi. serkan.ertin@kocaeli.edu.tr
ESGÜN, Toros Güneş, Hacettepe Üniversitesi. tgesgun@hacettepe.edu.tr
ESKİCİ, Bekir, Ankara Üniversitesi
ESMAEILI JELODAR, Mahammad Esmaeil, Tahran Üniversitesi, İran. jelodar@ut.ac.ir
ETENSEL İLDEM, Arzu, Ankara Üniversitesi, Türkiye

F

FAHRNER, Rudolf
FERENDECİ, S. Yeşim, Ankara Üniversitesi.
FERENDECİ, S. Yeşim, Ankara Üniversitesi
FERENDECİ, Ş. Yeşim, Ankara Üniversitesi. ferendeci@ankara.edu.tr (Türkiye)
FITNEVA, Stanka, Queen’s Üniversitesi, Kanada. fitneva@queensu.ca
FREYER, Hans, Ankara Üniversitesi, Türkiye
FREYER, Hans
FİDAN, Ayşe Gül, Ankara Üniversitesi. aysesahin85@gmail.com
FİDAN, Ayşe Gül, Ankara Üniversitesi. afidan@ankara.edu.tr
FİDAN, Fadimeana, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. ffidan@kmu.edu.tr

G

GABAİN, A. V., Ankara Üniversitesi, Türkiye
GABAİN, Annemarie von, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GAJDA, Malgorzata M., Mersin Üniversitesi. margaretgajda@gmail.com
GARDET, Louis
GATENBY, E. V., Ankara Üniversitesi, Türkiye
GAZNEVİ, Emrah, Ankara Üniversitesi. gaznevi@ankara.edu.tr
GÖÇMEN, Gülşah, Hacettepe Üniversitesi. gulshgocmen@gmail.com
GÖKÇÜMEN, Ömer, Harvard Üniversitesi. gokcumen@gmail.com
GÖKÇE, Özlem, Ankara Üniversitesi. gokce_ozlem@hotmail.com
GÖKBAKAR, İbrahim
GÖKBİLGİN, Tayyib
GÖKER, Cemil
GÖKKURT, Saime Özlem, Ankara Üniversitesi. ozlem.gkurt@gmail.com
GÖKMEN, M. Ertan, Ankara Üniversitesi. egokmen@ankara.edu.tr
GÖKMEN, Mahmut Ertan, Ankara Üniversitesi. egokmen@ankara.edu.tr
GÖKMEN, Mahmut Ertan, Ankara Üniversitesi
GÖKMEN, Seda, Ankara Üniversitesi. sgokmen@ankara.edu.tr
GÖKMEN, Seda, Ankara Üniversitesi. Seda.Gokmen@ankara.edu.tr (Türkiye)
GÖKMEN, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.gokmen@ankara.edu.tr
GÖKMEN, Seda G., Ankara Üniversitesi. sgokmen@ankara.edu.tr
GÖKNAR, Hale, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÖMCELİ, Nursen, Alpen-Adria Klagenfurt Üniversitesi. nursen.goemceli@aau.at (Avusturya)
GÖMEÇ, Saadettin, Ankara Üniversitesi. sgomec@yahoo.com
GÖNCÜOĞLU, M. Önder, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. nafonder@yahoo.com
GÖNCÜOĞLU, M. Önder, Muğla Sıtkı Koçman University. nafonder@yahoo.com
GÖZAYDIN, Nevzat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜLCÜ, Tarık Ziyad, Ankara Üniversitesi. tarikzgulcu@yahoo.com
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi. egulec@ankara.edu.tr (Türkiye)
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi. erksinsavas@gmail.com (Türkiye)
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi.
GÜLEÇ, Mustafa, Ankara Üniversitesi. mustafagulec@hotmail.com (Türkiye)
GÜLEÇ, Mustafa, Ankara Üniversitesi. mustafagulec@hotmail.com
GÜLEÇ (Çev.), Erksin, Ankara Üniversitesi
GÜLHAN, Öznur, Ankara Üniversitesi. ogulhan@ankara.edu.tr
GÜLTEK, Mediha
GÜLTEKİN, Ahmet Kerim, Tunceli Üniversitesi. ahmetkerim78@gmail.com
GÜLTEKİN, Ahmet Cüneyt, Ankara Üniversitesi. acgultekin@yahoo.com (Türkiye)
GÜLTEKİN, Ahmet Kerim
GÜLTEKİN, Ömer Kemal, Hacettepe Üniversitesi. omerkemalgultekin@gmail.com
GÜLTEKİN, Timur, Ankara Üniversitesi
GÜLTEKİN, Timur, Ankara Üniversitesi.
GÜLTEKİN, Timur, Ankara Üniversitesi. tgultekin@ankara.edu.tr
GÜLTEKİN, Timur, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
GÜNAL, Zeynep, Ankara Üniversitesi
GÜNALTAY, Ş., Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜNBATTI, Cahit
GÜNDAY, Merve, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. mervegndy@hotmail.com
GÜNDÜZ, Ali, Mersin Üniversitesi. agunduz9932@gmail.com
GÜNDOĞAN, Ümit, Ankara Üniversitesi. umitgndgn@gmail.com
GÜNDOĞDU, Abdullah, Ankara Üniversitesi. abdullahgundogdu@yahoo.com (Türkiye)
GÜNEL, Burhan
GÜNER, Selda, Hacettepe Üniversitesi. sguner@hacettepe.edu.tr
GÜNGÖR, Arzu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜNGÖR, Feyza Şule, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara (Türkiye)
GÜNGÖRMÜŞ, Naciye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜNGÖRMÜŞ (Çev.), Naciye, Ankara Üniversitesi
GÜR KALAYCIOĞULLARI, Serap, Ankara Üniversitesi. gurserap@hotmail.com
GÜREL, Özgür Emrah, Dokuz Eylül Üniversitesi. oemrahgurel@gmail.com
GÜRGEN, Gürcan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜRGEN, Gürcan
GÜRSOY, Cevat R., Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜRSOY, Cevat R., Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜTERBOCK, H. G.
GÜTERBOCK, Hans Gustav, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜVEN, Rasih
GÜVEN, Rasih, Ankara Üniversitesi, Türkiye
GÜVEN, Suna
GÜVEN, Uğur Zeynep, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. ugurzeynepguven@yahoo.com
GÜZEL KÖŞKER, Nisa Harika, Ankara Üniversitesi. nhguzel@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
GÜZEL KÖŞKER, Nisa Harika, Ankara Üniversitesi. nkosker@ankara.edu.tr
GEÇGİN, Ercan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. ercangcn@gmail.com
GEDİK, Melek, Ankara Üniversitesi. bdrmelek@hotmail.com
GEDİKÇİ ÖNDOĞAN, Ayşe, Selçuk Üniversitesi. ayse_gedikci@selcuk.edu.tr
GENÇ, Hanife Nâlân, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. ngenc@omu.edu.tr
GENÇÖZ, Faruk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. fgencoz@metu.edu.tr
GENCER, Fatih, Bitlis Eren Üniversitesi. fgencer@beu.edu.tr
GOLBAN, Petru, Namık Kemal Üniversitesi. pgolban@nku.edu.tr
GOLBAN, Tatiana, Namık Kemal Üniversitesi. tgolban@nku.edu.tr (Türkiye)

H

HAASS, Terry, Ankara Üniversitesi, Türkiye
HALICI, Gülseren, Ankara Üniversitesi, Türkiye
HALICI, Gülseren, Ankara Üniversitesi
HALICI ÖZKAN, Gülseren, Ankara Üniversitesi
HAY, Funda, Ankara Üniversitesi. fhay@ankara.edu.tr
HEINRICH, Otten
HEINZ, Kristinus
HELLSTRÖM, Pontus
HERSEK, Can Mehmet
HIZIR, Nusret
HIZIR, Nusret, Ankara Üniversitesi, Türkiye
HIZIR (Çev.), Nusret
HOIJER, Harry
HOPPAL, Mihaly, Ankara Üniversitesi
HOVARDAOĞLU, Selim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
HOŞGÖR, Kubilay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. hosgorkubilay@gmail.com
HUMPHREYS, A. R.
HUMPHREYS, A. R., Ankara Üniversitesi, Türkiye
HURÉ, Jacques

I

IŞIKLAR, İbrahim

J

Journal, DTCF Dergisi /

K

KADIHASANOĞLU, Didem, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. didem.kadi@gmail.com
KADIOĞLU, Yusuf Kağan, Ankara Üniversitesi
KADİROĞLU, Murat, Ankara Üniversitesi. muratkadiroglu@yahoo.com (Türkiye)
KAHYA, Ömer, Ankara Üniversitesi. kahyao@ankara.edu.tr
KAHYA, Esin
KAKIRMAN YILDIZ, Asiye, Marmara Üniversitesi. akakirman@marmara.edu.tr
KALABA, Jovanka, Belgrad Üniversitesi
KALAYCI, Nazile, Hacettepe Üniversitesi. nazilekalayci@gmail.com (Türkiye)
KALAYCIOĞULLARI, Serap, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. gurserap@hotmail.com
KALELİOĞLU, Ejder, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KANAL, Hümmet, Sakarya Üniversitesi. hkanal51@hotmail.com (Türkiye)
KANDEMİR, Hüseyin, Selçuk Üniversitesi
KANKAL, Ahmet
KANSU, Şevket Aziz, Ankara Üniversitesi
KANSU, Şevket Aziz
KANSU, Şevket Aziz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. kaplanmelike@hotmail.com
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. mkaplan@ankara.edu.tr (Türkiye)
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. kaplanmelike@hotmail.com (Türkiye)
KARA, Hamdi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARA PILEHVARIAN, Nuran
KARAÖZ ARIHAN, Seda, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
KARABACAK, Kerime, Ankara Üniversitesi. Kerime.Karabacak@ankara.edu.tr
KARABULUT, Demet, Munzur Üniversitesi. demetkarabulut62@hotmail.com
KARABULUT, Yalçın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARACA, Birsen, Ankara Üniversitesi
KARACA (Çeviren/Translator), Ceren, Ankara Üniversitesi
KARADEMİR, Zafer, Cumhuriyet Üniversitesi. zaferkarademir58@gmail.com (Türkiye)
KARAKAŞ, Sekine, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARAL, Enver Ziya, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARAL, Enver Ziya, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARASAN (Çev.), Mehmed
KARASAN (Çev.), Mehmet
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ksubasi@ankara.edu.tr
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ilhan.karasubasi@ankara.edu.tr
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ksubasi@ankara.edu.tr (Türkiye)
KARATAŞ, Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KARPUZ, Haşim
KARTAL, Gizem, Ankara Üniversitesi. gkartal@ankara.edu.tr
KARTAL, Metin, Ankara Üniversitesi. kartalm@ankara.edu.tr (Türkiye)
KARTAL, Metin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KASAPOĞLU, Aytül
KASAPOĞLU, M. Aytül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KATI GÜMÜŞ, Gamze, Ankara Üniversitesi. gkati@ankara.edu.tr
KATI GÜMÜŞ, Gamze, Ankara Üniversitesi. gamze.kati@gmail.com
KAYA, Ünal, Ankara Üniversitesi
KAYA, Hülya, Ege Üniversitesi
KAYA, Hilal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. hkaya07@yahoo.com
KAYA, Korhan
KAYA, Korhan, Ankara Üniversitesi. kokaya@yahoo.com
KAYA, Korhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KAYA-BİCAN, Emine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. eminekaya.psy@gmail.com
KAYACIK, Zeynep, Ankara Üniversitesi. zeynep_kocer06@hotmail.com
KAYALI, Yalçın, Ankara Üniversitesi. ykayali@ankara.edu.tr
KAYGIN, Can, Ankara Üniversitesi. kaygin@ankara.edu.tr
KAYIPMAZ, Fahrettin
KAYNAK (Çev.), İsmail
KAİM, Agnieszka Ayşen, Varşova Üniversitesi
KÖKCÜ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. ceydayse@hotmail.com (Türkiye)
KÖKDEMİR, Esra, Ankara Üniversitesi. ekokdemir@ankara.edu.tr
KÖKSAL, Ahu, Ankara Üniversitesi
KÖKSAL, Aydoğan
KÖKSAL, Aydoğan, Ankara Üniversitesi
KÖKTEN, İ. Kılıç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖKTEN, İ. Kılıç
KÖKTEN, İ. Kılıç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖRPE KEMER, Seyyal, İstanbul Üniversitesi. seyyal.korpe@gmail.com
KÖRPE KEMER, Seyyal, İstanbul Üniversitesi. seyyall@hotmail.com
KÖSEM, M. Beray, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com (Türkiye)
KÖYCÜ ARSLANTEKİN, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com
KÖYCÜ ARSLANTEKİN, Seda, Ankara Üniversitesi
KÖYMEN, Mehmet Altay, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖYMEN, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÜÇÜK, Murat, Ankara Üniversitesi. muratkucuk25@gmail.com
KÜÇÜKER, Sultan Deniz, Ankara Üniversitesi. sdkucuker@ankara.edu.tr
KÜMBET, Pelin, Kocaeli Üniversitesi. pelin.pelinkumbet@gmail.com
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edib, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KEIVANFAR, Ali Akbar, Bilim ve Kültür Üniversitesi. keivanfaraliakbar@gmail.com
KELOĞLU, Emre, Ankara Üniversitesi. ekeloglu@ankara.edu.tr
KEMALOĞLU (Çev.), Muhammet, Gazi Üniversitesi
KEMALOĞLU (Çev.), Muhammet, TRT Genel Müdürlüğü
KERMAN, Lamia, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KESKİN, Hakkı Levent, Ankara Üniversitesi. levkes@gmail.com
KESKİN, Seçil, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. onderoglu_s@ibu.edu.tr
KEYİNCİ, Ceyda, Ankara Üniversitesi. Ceyda.Keyinci@ankara.edu.tr
KHOSROWZADEH, Alireza, Shahr-e Kord Üniversitesi, İran. akhosrowzadeh@yahoo.com
KILIÇ, Aslı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. askilic@metu.edu.tr
KILIÇ, Selda, Ankara Üniversitesi. skilic@ankara.edu.tr
KILIÇ, Selda Kaya, Ankara Üniversitesi. skilic@ankara.edu.tr (Türkiye)
KILIÇER, Devrim, Ankara Üniversitesi. kilicer@humanity.ankara.edu.tr
KILIÇOĞLU, V.
KILIÇOĞLU (Çev.), Vecihe
KILIK, Aybike, Ankara Üniversitesi. akilik@ankara.edu.tr
KINAL, Füruzan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KINAL, Füruzan
KINAL (Çev.), Füruzan
KINAY, Cahit
KIRPIKLI, Deniz, Başkent Üniversitesi. sioned-87@hotmail.com
KIRİLEN, Gülhan, Ankara Üniversitesi. gukirilen@hotmail.com (Türkiye)
KIRİLEN, Gürhan, Ankara Üniversitesi. gukirilen@hotmail.com
KIZILGÖL, Candan, Ankara Üniversitesi. ckizilgol@ankara.edu.tr
KIZILTAN, Rezan, Ankara Üniversitesi
KIZILTAN, Rezzan, Ankara Üniversitesi
KIŞLAK, Şennur, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KOÇAK, İnci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KOÇAK, İnci
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi. bkozer@ankara.edu.tr
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi.
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi
KOCAKUŞAK, Süha
KOCATÜRK, Saadettin
KOLAY, Emre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. ekolay@mku.edu.tr
KONUR, Tahsin
KORKMAZ, Bülent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. bulent-KorKmaz@yahoo.com
KORKMAZ, Bülent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. bulent_korkmaz@yahoo.com
KORKMAZ, Zeynep, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KORKUT, Saffet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KORKUT (Çev.), Saffet
KOYUNCU, Emre, Koç Üniversitesi. ekoyuncu@gmail.com
KULA, Nedim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KULAKOĞLU, Fikri, Ankara Üniversitesi. kulakoglu@ankara.edu.tr
KULOĞLU, Meliha
KUN, Tibor Halasi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KUN, Tibor Halasi
KUNDAKÇI, Durdu
KURAT, Akdes Nimet
KURAT, Akdes Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURAT, Akdes Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURAT (Çev.), Yuluğ Tekin
KURAY, Gülbende, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURDOĞLU ERSOY, Pınar, Ege Üniversitesi. pinarkurdogluersoy@gmail.com
KURULGAN, Mesut, Anadolu Üniversitesi. mkurulgan@gmail.com
KUT BELENLİ, Pelin, Hacettepe Üniversitesi. pelinkut86@hotmail.com
KUTLU, Mehmet Necati, Ankara Üniversitesi
KUTLUTÜRK, Cemil, Ankara Üniversitesi. cemilkutluturk@gmail.com
KUTLUTÜRK, Levent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. levent.kutluturk@ikc.edu.tr
KUZLAK, Abdulkadir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. akuzlak@gmail.com
KUZUOĞLU, Remzi, Aksaray Üniversitesi. kuzuoglu@hotmail.com
KİŞMİR, Aykut, Ankara Üniversitesi. aykutkismir@hotmail.com
KİŞMİR, Gonca, Çankırı Karatekin Üniversitesi. donen@ankara.edu.tr
KİŞMİR, Gonca, Ankara Üniversitesi. donen@ankara.edu.tr

L

LACOMBE, Olivier
LACOMBE, Olivier, Ankara Üniversitesi, Türkiye
LANDSBERGER, B., Ankara Üniversitesi, Türkiye
LANDSBERGER, Benno, Ankara Üniversitesi, Türkiye
LANDSBERGER, Benno
LIGETI, L.
LIVINGSTONE, Richard, Ankara Üniversitesi, Türkiye
LOUIS, Herbert

M

MACUN, İnci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
MACUN, İnci
MADEN, Ahmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
MADEN, H. Ahmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
MADEN, H. Ahmet
MADRAN, Cumhur Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi. cymadran@pau.edu.tr
MANSOUR, Wisam, Fatih Üniversitesi
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Julia, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
MATÎNİ, Calâl
MAZIOĞLU, Hasibe, Ankara Üniversitesi, Türkiye
MÜNÜSOĞLU, Hasan, Ankara Üniversitesi. hasanmunusoglu@gmail.com
Mc CALLIEN, William, Ankara Üniversitesi, Türkiye
McCALLIEN, W. J.
MEHTA, K. L., Ankara Üniversitesi, Türkiye
MEIER, Fritz
MERCANGÖZ, Zeynep
MERİÇ, Dilek, Anadolu Üniversitesi. dmeric@anadolu.edu.tr
METE, Barış, Selçuk Üniversitesi. brsmete@yahoo.com
METİN CAMGÖZ, Selin, Hacettepe Üniversitesi. selinm@hacettepe.edu.tr
METİN ORTA, İrem, Atılım Üniversitesi. irem.metin@atilim.edu.tr
MEVSİM, Hüseyin, Ankara Üniversitesi
MEVSİM, Hüseyin, Ankara Üniversitesi. hmevsim@ankara.edu.tr
MEVSİM, Hüseyin, Ankara Üniversitesi. hmevsim@ankara.edu.tr (Türkiye)
MEŞE, Cansev, Ankara Üniversitesi. cmese@ankara.edu.tr
MEŞE YAVUZ, Cansev, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. cansevmese@yyu.edu.tr
MIKOLAJCZYK, Dorota Anna, Ankara Üniversitesi. Dorota.Anna.Mikolajzyk@ankara.edu.tr
MISIRLISOY, Mine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. mmine@metu.edu.tr
MOLACI, Melike, Necmettin Erbakan Üniversitesi. melikemolaci@gmail.com
MOLLAOĞLU, Ferhan Kırlıdökme, Ankara Üniversitesi.

N

NAR, Mehmet Şükrü, Artvin Çoruh Üniversitesi. mehmet.sukru@mynet.com (Türkiye)
NAZLİ, Elzem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. enazli@metu.edu.tr
NURİ, Ömercan, Ankara Üniversitesi. omerjannuri@yahoo.com
NİLÜFER, Gözde, bilgi@gozdenilufer.com

O

ODABAŞ, Hüseyin, Çankırı Karatekin Üniversitesi. odabashuseyin@gmail.com
ODABAŞ, Zuhal Yonca, Çankırı Karatekin Üniversitesi. yoncaodabas@yahoo.com
OH, Chong Jin, Hankuk Üniversitesi
OK, Afife Başak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi. okbasak@yahoo.com
OK, Afife Başak, Ankara Üniversitesi. basakok@ankara.edu.tr
OKAY, Bülent
OKAY, Bülent, Ankara Üniversitesi, Türkiye
OKAY, Li-Chuan
OKTAY ERKOÇ, Gülçin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. oktaygulcin@gmail.com
OKYAYUZ, Ülgen, Ankara Üniversitesi, Türkiye
OLCAY, Selahattin
ONAN, Necmettin Halil
ONAT, Ayşe
ONAT, Saadet
ONO, Ryosuke, Keio Üniversitesi. ryosuke_ono@z5.keio.jp
ONUR, Ayhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ORAL PATACI, Özlem, Ardahan Üniversitesi. ozlemoral@ardahan.edu.tr
ORBAY, Kayhan
ORHAN, A. Hande, Ankara Üniversitesi
ORUÇ (Çeviren/Translator), Hatice, Ankara Üniversitesi
OSMAN TOSUN, Mebrure, Ankara Üniversitesi, Türkiye
OSMAN TOSUN, Mebrure
OSMAN TOSUN (Çev.), Mebrure
OZANSOY, Fikret
OĞUZ, Erol
OĞUZ, Mevlüd
OĞUZ, Mevlüd, Ankara Üniversitesi, Türkiye
OĞUZ, Zeynep Tuba, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. z.tuba.oguz@gmail.com

P

PALABIYIKOĞLU, Nejla Refia
PAMİR DIETRICH, Ayşe, Ankara Üniversitesi
PAPP, Lâszlö
PARER, M. Özlem, Ankara Üniversitesi
PARER, M. Özlem, Gazi Üniversitesi. parer@gazi.edu.tr
PARLAK TEMEL, Özge, Hacettepe Üniversitesi. ozge.parlaktemel@hacettepe.edu.tr
PARLAK TEMEL, Özge, Hacettepe Üniversitesi. ozgeparlak@yahoo.com
PARLATIR, İsmail
PARS, Melahat, Ankara Üniversitesi
PEÇENEK, Dilek, Ankara Üniversitesi. pecenek@ankara.edu.tr (Türkiye)
PEÇENEK, Dilek, Ankara Üniversitesi. pecenek@ankara.edu.tr
PEHLEVAN, Cesur
PEKŞEN, Seda, Ankara Üniversitesi. speksen@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
PEKŞEN YAKAR, Azime, Hacettepe Üniversitesi. azimepeksen@hotmail.com
PELLING, Christopher, Oxford Üniversitesi
PELİN, Can
PERK, Derya, Ankara Üniversitesi. der@ankara.edu.tr
PERK ER, Derya, Ankara Üniversitesi. der@ankara.edu.tr (Türkiye)
PERİN, Cevdet
PETSA, Vasiliki, Peloponnese Üniversitesi. basiapetsa@hotmail.com
PHONETICA, I., Ankara Üniversitesi, Türkiye
PINAR DOLAYKAYA, Mürüvvet Mira, Celal Bayar Üniversitesi. muruvvetmirapinar@gmail.com
PIOTROVSKIY, B. B.
POLAT, Coşkun, Çankırı Karatekin Üniversitesi. polatcoskun@gmail.com
PRAKASH, Shyam, Ankara Üniversitesi, Türkiye
PRATT, Carrol C.
PİRİNÇÇİ, Ferhat, Uludağ Üniversitesi

R

REUTER, Ernst
Robert (PARİS), Louis, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ROHDE, Georg
ROHDE, Georg, Ankara Üniversitesi, Türkiye
RUBEN, W.
RUBEN, Walter
RUBEN, Walter, Ankara Üniversitesi, Türkiye
RUKANCI, Fatih, Ankara University. frukanci@gmail.com
RUKANCI, Fatih, Ankara Üniversitesi. frukanci@gmail.com
RİTTER, Gerhard, Ankara Üniversitesi, Türkiye

S

SAATÇİOĞLU, Armağan
SAATÇİOĞLU, Işıl
SADIK BORAN, Behice
SADIK BORAN, Behice, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SAKMAN, Ezgi, Bilkent Üniversitesi. ezgi.sakman@bilkent.edu.tr
SALKYNBAEV, Mukhidin, El-Farabi Üniversitesi.
SALLAN, Songül
SALLAN GÜL, Songül, Ankara Üniversitesi
SALMAN ENGİN, Selin, Bilkent Üniversitesi. selinsalman@bilkent.edu.tr
SALMAN-ENGİN, Selin, Bilkent Üniversitesi. selinsalman@bilkent.edu.tr

Toplam 1330 ögeden 1 - 1000 arası    1 2 > >>