Yazar Detayları

OKYAYUZ, Ülgen, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 35, Sayı 1 (1991) - Makaleler
    Psikosomatik Servise Yatarak Tedavi Gören Hastaların Bazı MMPI Bulgularının Aleksitimik Özellikler Açısından İncelenmesi ve Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması
    Öz  PDF