Yazar Detayları

DUYAR, İzzet, Ankara Üniversitesi

  • Cilt 35, Sayı 2 (1991) - Makaleler
    Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak ‘Boyun Çevresi’: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma
    Öz  PDF