Yazar Detayları

ARMAN, Angelika, Ankara Üniversitesi

  • Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) - Makaleler
    Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
    Öz  PDF
  • Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) - Makaleler
    İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine. Flaubert ve Kafka-"Bovarizm" ve "Kafkaesklik"
    Öz  PDF