Yazar Detayları

GEDİKÇİ ÖNDOĞAN, Ayşe, Selçuk Üniversitesi. ayse_gedikci@selcuk.edu.tr

  • Cilt 58, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Üniversite Kütüphanelerinde Kurumsal İmaj Oluşumunda Etkili Olan Unsurlar ve Kütüphane Kullanımı Üzerindeki Rolü
    Öz  PDF