Yazar Detayları

KÖKCÜ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. ceydayse@hotmail.com, Türkiye

  • Cilt 54, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    Bir Osmanlı Muallimi ve Mühendisi Mustafa Salim Bey ve Hesâb-ı Asgar-ı Nâmütenâhiyat (Kısm-ı Evvel) Hesâb-ı Tefâzülî Adlı Eseri
    Öz  PDF