Yazar Detayları

FİDAN, Ayşe Gül, Ankara Üniversitesi. afidan@ankara.edu.tr

  • Cilt 56, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Zahîru’d-Dîn Nîşâbûrî’nin Selçuknâmesi ve Dil ve Üslup Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
    Öz  PDF