Yazar Detayları

YALÇINKAYA, Bahattin, Marmara Üniversitesi. bahakaya@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları
    Öz  PDF
  • Cilt 59, Sayı 1 (2019) - Makaleler
    Üniversite Öğrencilerinin E-Devlet Algısı: Memnuniyet, Güven ve Kullanım Devamlılığı Niyeti Üzerine Bir Araştırma
    Öz  PDF