Yazar Detayları

ÖDEKER, Bengisu, Ankara Üniversitesi. bodeker@ankara.edu.tr

  • Cilt 60, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Sabuncular Deresi Havzası'nın (Rize/Çayeli) Morfometrik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Belirlenmesi
    Öz  PDF