Yazar Detayları

POLAT, Coşkun, Çankırı Karatekin Üniversitesi. polatcoskun@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Toplumsal Kültür Kurumu Olarak Halk Kütüphaneleri: Çankırı Halk Kütüphanelerinin Olanaklar ve Hizmetler Durum Haritası
    Öz  PDF