Yazar Detayları

SİLİBOLATLAZ-BAYKARA, Derya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. baykara@metu.edu.tr, Türkiye