Yazar Detayları

KARAL, Enver Ziya, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 6, Sayı 3 (1948) - Makaleler
    Prof. Dr. Akdes Kurat'ın “Düzeltilmesi Lâzımgelen Bir Ders Kitabı Hakkında” Başlıklı Yazısında Yaptığı Tenkitlere Cevap
    Öz  PDF