Yazar Detayları

GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) - Makaleler
    Kuruçay Höyüğü'nde Gün Işığına Çıkarılan Bir Trepanasyon Olgusu
    Öz  PDF
  • Cilt 35, Sayı 2 (1991) - Makaleler
    Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak ‘Boyun Çevresi’: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma
    Öz  PDF