Yazar Detayları

ÖZAKTÜRK, F. Gül, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) - Makaleler
    Cicero'nun Genç Pompeius ile Sulla Konusundaki Tutum ve Düşünceleri (İ.Ö. 89-78 yılları arası) I
    Öz  PDF