Yazar Detayları

ALTUĞ, Fatih, Giresun Üniversitesi. altugxtr@hotmail.com

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Farklı Bilgi Tabanlarına Sahip Sektörlerde Yakınlık Türlerinin Bilgi, Öğrenme ve Yenilik/İnovasyon Süreçlerine Etkisi: Eskişehir Örneği
    Öz  PDF