Yazar Detayları

UYGUR, Fatma, Ankara Üniversitesi. fuygur@humanity.ankara.edu.tr