Yazar Detayları

TUNÇEL, Gül, Gazi Üniversitesi. gtuncel@gazi.edu.tr