Yazar Detayları

TOPDEMİR, Hüseyin Gazi, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) - Makaleler
    Işığın Yayılımının Niteliği Konusunda Üç Önemli Adım: İbnü'l-Heysem Kemalüddin El-Farisi, Takiyüddin B. Maruf
    Öz  PDF