Yazar Detayları

ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com, Türkiye

  • Cilt 55, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 500 Genel Notlar Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı
    Öz  PDF