Yazar Detayları

BAYRAM GÜLAÇTI, Huri Gül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. hurigulbayram@gmail.com

  • Cilt 56, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Üniversite Öğrencilerinin Sünnet Olma Deneyimlerine Dair Otobiyografik Anılarının İçerik Analizi
    Öz  PDF