Yazar Detayları

OSMAN TOSUN, Mebrure, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 1 (1946) - Makaleler
    Sümer - Babil San'atının Bazı Önemli Mitolojik Tipleri Üzerinde Yeni Arkeolojik ve Filolojik Araştırmalar
    Öz  PDF