Yazar Detayları

GÜLTEK, Mediha

  • Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) - Makaleler
    Tarihi Çevre Koruma - Yenileme Çalışmalarında Kentsel Bölge Ölçeği: Ankara Kale Önü Koyunpazarı Yokuşu Koruma - Geliştirme Projesi Örneği
    Öz  PDF