Yazar Detayları

SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi.

  • Cilt 49, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları
    Öz  PDF