Yazar Detayları

AKKAYA, Mehmet Ali, Çankırı Karatekin Üniversitesi. mali7akkaya@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Toplumsal Kültür Kurumu Olarak Halk Kütüphaneleri: Çankırı Halk Kütüphanelerinin Olanaklar ve Hizmetler Durum Haritası
    Öz  PDF