Yazar Detayları

ARIKAN, Mustafa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. arikanmustafaarikan@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    1926 Tarihli Medenî Kanun’un Kabulünden Sonra Çokeşli Ailelerde Görülen Bazı Hukukî Problemler (Rize Örneği)
    Öz  PDF