Yazar Detayları

YILMAZ, Mutlu, Ankara Üniversitesi. yilmazm@ankara.edu.tr

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Farklı Bilgi Tabanlarına Sahip Sektörlerde Yakınlık Türlerinin Bilgi, Öğrenme ve Yenilik/İnovasyon Süreçlerine Etkisi: Eskişehir Örneği
    Öz  PDF
  • Cilt 58, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Türkiye'de Bilgi Yoğun İş Hizmetlerinin (BYİH) Bölgesel Uzmanlaşma Örüntüsü
    Öz  PDF