Yazar Detayları

ÖZERKMEN, Necmettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) - Makaleler
    Geçmişten Günümüze Kamu Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesinde Anayasal ve Yasal Düzenlemeler ve Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Sorunları
    Öz  PDF