Yazar Detayları

AYGEN, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 1 (1943) - Makaleler
    Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterlerle İlgisi Üzerine Bir Araştırma
    Öz  PDF