Yazar Detayları

ERK, Nihal, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) - Makaleler
    "Tuhfetülfarisîn fî Ahval-i Huyul El-Mücahidin" Adlı Kîtabın İlimler Tarihi Yönünden İncelenmesi
    Öz  PDF