Yazar Detayları

SEZGİN, Nilhan, Ankara Üniversitesi. nilhan.sezgin@gmail.com

  • Cilt 53, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Tek Oturumda Uygulanan Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT)'nin Yaratılan Stres Durumu Üzerindeki Etkileri
    Öz  PDF