Yazar Detayları

KURDOĞLU ERSOY, Pınar, Ege Üniversitesi. pinarkurdogluersoy@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    İstemli ve İstemsiz Otobiyografik Anılara Ulaşmada Doğrudan ve Üretici Geri Çağırmanın Rolü
    Öz  PDF